Венерология

Дерматоскопия

В повечето случаи, пациентите се обръщат към специалист много късно, когато инфекцията е в напреднал стадий на развитие, когато има сериозни усложнения – хронична болка, сраствания, стерилитет, засягане на съседни органи. В тези случаи лечението е по-трудно и скъпо. Основният проблем е, че пацеиентите не са запознати добре със същността, симптомите, начините на предаване и предпазване при полово предаваните болести.

Навременното диагностициране е от ключова важност, за да бъде лечението възможно и ефективно.