Медицински преглед
Loading...

Медицински преглед

50 лв. 30 Минути

За да е възможно поставянето на правилна диагноза и лечение ви молим, за достоверни и точни данни. Молим, да подготвите тази информация предварително.

Важни препоръка за подготовка за предстоящия преглед:
 • За да е възможно правилно диагностициране, спрете употребата на всякакви медикаменти и козметични продукти, които използвате за лечение на дерматологичния проблем, поне 7 дни преди първичния преглед;    
 • Носете цялата налична медицинска документация по случая – изследвания, рецепти, епикризи от престой в болница и т.н.;     
 • Донесете всички медикаменти (или списък с тях), които приемате в момента, по повод други заболявания;  
 • Не нанасяйте никакъв грим и макиаж по лицето си в деня на прегледа; 
 • Ако дерматологичният ви проблем засяга окосмената част на главата, не измивайте с шампоан косата си поне 3 дни преди прегледа;
 • Ако дерматологичният ви проблем засяга ноктите на ръцете и/или краката и сте поставили лак, премахнете лака;
Преглед на непълнолетни и малолетни пациенти:
 • За извършването на медицински дейности при непълнолетни пациенти (до 18-годишна възраст) е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или попечител.
 • Съгласието на родителя или попечителя не е необходимо при извършване на здравни консултации, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години.
 • Когато пациентът е малолетен (под 14г.) или недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон.
 • Лица до 16-годишна възраст трябва да бъдат придружавани от родител или техен попечител по време на медицински прегледи, манипулации и изследвания. Лица от 16 до 18 години задължително трябва да бъдат придружавани от свой родител или попечител по време на медицински манипулации. 

Възрaст:

10 - 50+

Продължителност на прегледа:

20 - 30 мин.

Необходим брой прегледи:

Строго индивидуално в зависимост от пациента и заболяването.

Тип процедура:

медицински преглед

Цени на медицинските прегледи

 • Първичен медицински преглед
  50 лв.
 • Вторичен медицински преглед
  30 лв.
Количка