С посещаването и/или използването на https://www.dermamirabel.com/ Вие се съгласявате да спазвате настоящите Общи условия за използване, затова Ви молим да ги прочетете внимателно, преди да продължите с разглеждането на уебсайта.

В общите условия под „този уебсайт” се разбира сайтът на „ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД, гр. Бургас, на адрес https://www.dermamirabel.com/.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА САЙТА

Настоящият сайт https://www.dermamirabel.com/ е проект на „ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД.

„ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД, е дружество със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция – България, Бургас, к-с “Братя Миладинови” бл. 134 Б, ЕИК: 201806053.

Можете да се свържете с „ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” на посочения по-горе адрес, на телефон +359 888 824 865 или на email адрес – dragolov@dermamirabel.com. Телефоните за връзка са платени. (таксуват се на цени на обикновен телефонен разговор за всички оператори).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Нито една част от този уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин, освен до степен, необходима за ефективни справки в Уебсайта и за използване на предлаганите от него услуги. Възпроизвеждането на която и да е част от Уебсайта  е изрично забранено.

„ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД Ви позволява да ползвате Уебсайта и Съдържанието му единствено за персонални информационни цели – при положение, че спазвате всички указания за авторски права и други указания за собственост, и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели.

В този сайт може да има връзки към външни уебсайтове. Препратките към външни сайтове са поставени единствено за Ваше улеснение и „ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД не носи отговорност за собствениците и операторите на тези уебсайтове или за услуги, предоставени на тях, нито за тяхното съдържание. Не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуална собственост на трети лица, въз основа на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).

С приемане на настоящите Общи условия за ползване нямате право да възпроизвеждате (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявате, излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начините, допустими съгласно Общите условия. Тези ограничения важат за целите материали или за части от тях.

ХИПЕРВРЪЗКИ

Създаването на хипервръзки към Уебсайта е разрешено както към главната страница (https://www.dermamirabel.com/), така и чрез т.нар. „дълбоки връзки” или „вградени връзки” директно към други части на Уебсайта.

Посещаването на Уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация за него или с цел функционално свързване на Съдържанието на Уебсайта към друг уебсайт не е разрешено.

Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят да вижда Уебсайта в рамките на друг уебсайт.

ЗЛОУПОТРЕБА

Използването на Уебсайта или на Съдържанието му по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху предоставената информация и/или софтуерът, който контролира функционирането ѝ, е строго забранено. Използването на Уебсайта чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части не е разрешено.

ОТГОВОРНОСТ

Нито „ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на Уебсайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на Уебсайта и/или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този Уебсайт), освен ако такава щета не е резултат от умишлени виновни действия от страна на „ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД;

„ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД не носи отговорност за никакви повреди на Вашето компютърно оборудване или заразяването му с вируси вследствие на достъп, използване или разглеждане на Уебсайта или използването на Съдържанието му;

„ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД  не дава гаранция, че Уебсайтът и информацията в него ще отговарят на изискванията на потребителя, че използването на Уебсайта ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без появата на грешки;

„ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД не дава никакви гаранции за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Уебсайта.

ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ

С потвърждаването на тези Общи условия, без промяна на настройките, потребителят декларира, че е съгласен и приема да получава всички бисквитки (cookies), за което има изрично уведомление при посещението на сайта.

Всеки потребител може да промени настройките на бисквитките (cookies), или да ги блокира по всяко време, като се води от настройките на интернет браузъра, който използва. Повече информация можете да получите тук.

Използването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез или от Уебсайта, е по Ваше собствено усмотрение и на Ваша отговорност.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА

„ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента Общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички подобни изменения и поправки и следователно е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за използване.

„ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД може по всяко време да променя формата и съдържанието на Уебсайта.

„ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД може по всяко време да спре функционирането на този Уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.

„ИПСМП – Д-р Недялко Драголов” ЕООД си запазва правото да прекрати достъпа до този Уебсайт по всяко време без предизвестие.