Ултразвуково наблюдение на кожата

Ултрасонографията е безвреден, неинвазивен, безболезнен и изключително ценен метод за диагностика на широк спектър от кожни заболявания, при които информацията се получава in vivo, промените се проследяват в динамика, което подобрява значително ефективността от лечението. Методът е много перспективен, с голям потенциал за приложение, тъй като възможността за визуализиране на живите тъкани на микроскопско ниво е вече реалност и въвежда нова ера в експерименталната и клинична дерматология.

Дерматологията се отнася към т.н. „визуални специалности“, в които голяма част от диагнозите се поставят въз основа на визуалната инспекция на кожата. В някои трудни за диагностициране случаи, кожната биопсия е незаменим метод за установяване на промените в кожата на микроскопско ниво, което поставя и окончателната диагноза. През последните години обаче се налага необходимостта от обективни неинвазивни методи за оценка на кожата, които да допълват използваните досега и да подпомагат дерматолога както в диагнозата, така и в лечението на заболяванията. Напредъкът в ултразвуковите технологии е едно от направленията, в които се работи усилено и което води до значително усъвършенстване на диагностиката и терапията на кожните заболявания. Ултразвуковото изображение на кожата преди и след лечението дава възможност за визуализиране на кожните промени и точното им измерване и документиране. Ултразвукът представлява звукови вълни с честота, която не се възприема от човешкия слухов анализатор. Повишаването на честотата подобрява разделителната способност, като чрез това се увеличава възможността за разграничаване на отделните структури. Обратна е зависимостта между честотата и дълбочината на проникване на звука – високата честота намалява проникването на звуковите вълни в кожата. Например използваните широко в медицината апарати с честота 3.5 -7.5 MHz водят до разделителна способност от 2-3 мм. За изобразяване на кожните структури се използва честота от и над 15MHz, което увеличава разделителната способност до 60-120 μm. Това включва терминът Ултразвук с Висока Разделителна Способност (HRU – High Resolution Ultrasound).

Ултрасонографията намира приложение при следните видове кожни заболявания :

  • Хемангиоми (особено тези в детска възраст, като най-често срещаните доброкачествени съдови тумори): при тях този метод дава възможност за прецизен триизмерен анализ на лезията, установяване на калцификати, разграничаване от други съдови тумори и което е особено важно – проследяване в динамика ефективността от лазертерапията;
  • Малигнен меланом – ултразвукът дава възможност за определяне дебелината на тумора, неговите граници, разграничаването му от други пигментни лезии, наличието на увеличени лимфни възли и др. При оценката на малигнения меланом и другите кожни тумори ултрасонографията се комбинира и с другите методи на изследване и е елемент от комплексният подход за точна диагностика и лечение при тези състояния;
  • Определяне на дебелината на кожата и отделните й структури, което е важно за някои заболявания като псориазис и склеродермия, възрастови промени на кожата, фотостареене и др.;
  • Диференциация на мекотъканни тумори;
  • Оценка на лимфните възли, реагиращи при някои заболявания – възпалителни и неопластични;
  • Установяване на точните размери и локализация на кожни рани – наличието на некрози, гранулационна тъкан, оток на тъканите, възпаление, проследяване на оздравителния процес и т.н.;
  • Диагностика на заболявания на по-дълбоко лежащите структури – целулити, абсцеси, паникулити, липоми, фасциити и др.

Ултразвуковото изследване се извършва посредством трансдюсер, който се придвижва с лек натиск по повърхността на кожата, генерира и приема високочестотни звукови вълни, които не могат да се чуят от човешкото ухо. В трасдюсера се намират кристали, които излъчват звуковите вълни, навлизащи в човешкото тяло. Тъканите, костите и течностите абсорбират тези вълни, които се връщат обратно към трансдюсера. Той изпраща информацията към компютър, който я обработва и създава детайлно изображение, базирано на модела, създаден от звуковите вълни.

Ултразвук с Висока Разделителна Способност (HRU – High Resolution Ultrasound) притежава Кожна клиника към Военно-медицинска академия гр.София.

Прегледай се

Имаш дерматологичен или венерологичен проблем?
Д-р и д-р Драголов са тук, за да ти помогнат да го решиш.