Уреаплазма

Уреаплазмен уретрит

Уреаплазма – това са група микроорганизми от семейството на микоплазма. Названието уреаплазма произлиза от способноста на този вид микоплазма да произвежда фермент уреаза, разрушаващ уреята.

Общопризнат за откриване на уреаплазма се явява бактериологичния метод за изследване. Най-прост метод за определяне на уреаплазма се явява теста за уреаза (цветен тест) в течна среда с последващо култивиране на плътна среда и директен тест – за уреаза с индикатор калиев перманганат, или посявка на плътна среда, съдържащ калиев перманганат. При растежа на уреаплазмата в течна хранителна среда микроорганизмът се разделя уреята на въглероден двуокис и амоняк, което води към изменение на реакцията на средата от кисела към основна и изменя цвета на индикатора (бромтимолово синьо) от лимонено-жълто до зелено и при високи титри – до син цвят.

Лечение на уреаплазмата

Лечението на болни с уреаплазма с антибиотици от тетрациклиновата група и с макролиди се провежда по същата методика, както и при болните с хламидиа, но със съкратени срокове на приемане на препарата. Доксициклин и метациклин се назначават в течение на 5 дни, курсова доза 1,2 и 4,8 г съответно. Морфоциклин се приема при наличие на противопоказания венозно. Продължителност на лечението 5 дней, при курс 0,9 г от препарата.

От аминоглюкозидите се препоръчват гентамицин по 40 мг вътремускулно на 8 ч в течение на 5 дни. Един флакон от препарата се разтваря в 2 мл изотоничен разтвор на натриев хлорид.

Количка