XIV Годишен пролетен симпозиум на EADV в Брюксел, Белгия
XIV Годишен пролетен симпозиум на EADV в Брюксел, Белгия

От 25-ти до 28-ми май се проведе 14-я годишен пролетен симпозиум на Европейската Академия по Дерматология и Венерология (EADV) в столицата на Белгия – Брюксел. Тази година EADV отбелязва 30 години от създаването си.

EADV е сдружение с нестопанска цел, създадено през 1987 г., чиято мисия е да постигне напредък в областта на клиничните, научните изследвания, образованието и обучението в областта на дерматологията и венерологията. EADV е най-голямата организация в Европа, фокусирана върху дерматология и венерологията и една от най-големите в света след Американската Академия по Дерматология (AAD).

EADV е домакин на най-големият годишен конгрес по дерматология и венерология в Европа, както и на по-малък пролетен симпозиум, на който присъства и д-р Драголов от Мирабел – Бургас.

Тази година основните акценти бяха контактните алергии, дермато-онкологията и полово предаваните заболявания. Основни теми бяха и взаимовръзката между кожните и системните заболявания и корелацията между клиника и патохистология. Обсъдиха се и някои хирургични процедури в дерматологията, както и новости в локалната и системна терапия. 

Европейското дружество по лазерна дерматология и energy based devices (ESLD) представи нови проучвания и опити в сферата на естетичната дерматология.

Прегледай се

Имаш дерматологичен или венерологичен проблем?
Д-р и д-р Драголов са тук, за да ти помогнат да го решиш.