Какво е дразнещ контактен дерматит (ДКД)?
Какво е дразнещ контактен дерматит (ДКД)?

Дразнещ контактен дерматит (ДКД) от растения е много често явление, защото потенциално дразнещи растения и растителни продукти, са често срещани в ежедневната среда, включително и у дома,  в градината и на работното място. Затова е важно да се има основно разбиране на различни растително-свързани  физически и химически дразнения. ДКД от растения обикновено се разделя на механично дразнещ контактен дерматит (МДКД) и химически дразнещ контактен дерматит (ХДКД). Най-често срещаните механични  растителни дразнители включват  тръни, бодли, и листа с остри ръбове. Много химически дразнители все още предстоят да бъдат изяснени, но известни виновници са калциев оксалат, protoanemonin, isothiocyanates, Bromelain, diterpene естери, алкалоиди,  и други химически дразнители като naphthoquinone и киселини. Този преглед  описва основните растителна причинители на МДКД и ХДКД, заедно със съответните им дразнители. Клиничните презентации, наблюдавани при ДКД (в сравнение с други растителни дерматози), също ще бъдат описани, заедно с диагностични съображения и изложени данни. Ние също така да разглеждаме механизми за развитието на ДКД и текущи лечения на ДКД причинени от растения.

Прегледай се

Имаш дерматологичен или венерологичен проблем?
Д-р и д-р Драголов са тук, за да ти помогнат да го решиш.