0888 824 865

Венерология

Все по-често в кабинета на дерматолога идват млади хора, които са заразени с полово предавано заболяване. В повечето случаи, пациентите се обръщат към специалист много късно, когато инфекцията е в напреднал стадий на развитие, когато има сериозни усложнения /напр. хронична болка, сраствания, стерилитет, засягане на съседни органи и мн. др./ В тези случаи лечението е по-трудно и скъпо. Основният проблем е, че пацеиентите не са запознати добре със същността, симптомите, начините на предаване и предпазване при полово предаваните болести. Ето защо, Ви предлагам кратък преглед на най-разпространените болести, предавани по полов път на възможно най - достъпен език. Надявам се тази информация да е полезна за Вашето здраве, здравето на Вашия партньор и Вашите деца.