0888 824 865

Преди преглед - препоръки към пациента

Първичен и Контролен преглед - документи за пациента

 

Уважаеми пациенти,

Екипът на „Мирабел“ ви моли да се подготвите за предстоящия преглед, като спазвате следните препоръки:
 

  • За да е възможно правилно диагностициране, спрете употребата на всякакви медикаменти и козметични продукти, които използвате за лечение на дерматологичния проблем, поне 7 дни преди първичния преглед;    
  • Носете цялата налична медицинска документация по случая - изследвания, рецепти, епикризи от престой в болница и т.н.;     
  • Донесете всички медикаменти (или списък с тях), които приемате в момента, по повод други заболявания;  
  • Не нанасяйте никакъв грим и макиаж по лицето си в деня на прегледа; 
  • Ако дерматологичният ви проблем засяга окосмената част на главата, не измивайте с шампоан косата си поне 3 дни преди прегледа;     
  • Ако дерматологичният ви проблем засяга ноктите на ръцете и/или краката и сте поставили лак, премахнете лака;
  • Съгласно чл. 87. (2) от Закона за здравето, за извършването на медицински дейности при непълнолетни пациенти (до 18-годишна възраст) е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или попечител.
  • Съгласно чл. 87. (3) съгласието по ал. 2 на родителя или попечителя не е необходимо при извършване на здравни консултации, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години.
  • Съгласно чл.87. (4) Когато пациентът е малолетен (под 14г.) или недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон.
  • Следователно, по принципа на закона, лица до 16-годишна възраст трябва да бъдат придружавани от родител или техен попечител по време на медицински прегледи, манипулации и изследвания. Лица от 16 до 18 години задължително трябва да бъдат придружавани от свой родител или попечител по време на медицински манипулации. 

За да е възможно поставянето на правилна диагноза и лечение ви молим, за достоверни и точни данни. Молим, да подготвите тази информация предварително.