0888 824 865

Дерматологична хирургия

Дерматохирургията се занимава с оперативното лечение на доброкачествени и злокачествени образувания на кожата. Кожните новообразувания могат да се отстранят, поради няколко причини:
• Медицински показания - по препоръка на лекаря, при съмнителни лезии и с цел намаляване риска от злокачествена трансформация
• Естетични показания – по желание на пациента
• Функционални показания – по желание на пациента, поради разположението на образуванията, което пречи в ежедневието.
След отстраняване на образувание от повърхността на кожата е необходима хистологична верификация.