Екип

Д-р Н.Драголов

Д-р Недялко Драголов

Специалност дерматология и венерология

 

 

 

 

 

 

 

Kiryakova

 

Виолета Кирякова

Администратор

 

 

 

 

 

 

Анелия Кирова

 

Анелия Кирова

Медицински асистент